Team

Syracuse Mike Penney IVMF
Bennett Tanton
Tim Parkhurst